Jan Hlaváček

Bakalářská práce

Zobrazení Irské komunity v Leenanské trilogii Martina McDonagha

The Depiction of Irish Community in The Leenane Trilogy by Martin McDonagh
Abstract:
This Bachelor Thesis is focused on the problematics and analysis of three plays by Martin McDonagh, which together form so the called Leenane trilogy. It is The Beauty Queen of Leenane, A skull in Connemara and The Lonesome West. The first theoretical part introduces British drama with focus on the transformation and evolution of Irish drama in the second half of the 20th century with subsequent brief …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku a analýzu tří her autora Martina McDonagha, které spolu tvoří tzv. Leenanskou trilogii. Jedná se konkrétně o Krásku z Leenane, Lebku z Connemary a Osiřelý západ. V teoretické části práce je uvedena McDonaghova tvorba do literárně-historického kontextu irského dramatu z druhé poloviny dvacátého století. Dále jsou stručně představeny počátky autorovy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlaváček, Jan. Zobrazení Irské komunity v Leenanské trilogii Martina McDonagha. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická