Bc. Veronika KRISTOVÁ

Diplomová práce

Analýza pracovních činností sociálních pracovníků v domově pro seniory

Analysis of the work activities of the social workers in the home for seniors
Anotace:
Diplomová práce s názvem Analýza pracovních činností sociálních pracovníků v domovech pro seniory pojednává o pracovní náplni sociálních pracovníků pracujících v sociální službě domov pro seniory. Cílem diplomové práce je analýza pracovních činností vykonávaných sociálními pracovníky v domovech pro seniory. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Ve výzkumné části popisujeme konkrétní …více
Abstract:
The dissertation theses titled the Analysis of Work Activities of the Social Workers in the Home for Seniors with the job content of social workers working in social services at old people's homes. The goal of the thesis is the analysis of work activities performed by social workers at these homes. The thesis is divided into the theoretical part and a research part. The research part describes a particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRISTOVÁ, Veronika. Analýza pracovních činností sociálních pracovníků v domově pro seniory. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií