Barbara KENĎUROVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce se seniory ve službě domov pro seniory

Social work with seniors in the retirment home service
Anotace:
Bakalářská práce je složena ze dvou částí, z teoretické části a praktické části, které se zaměřují na sociální práci se seniorem ve službě domov pro seniory. V první kapitole teoretické části se zabývám stářím a stárnutím, kde popisuji tyto pojmy a dále se zabývám životními změnami a přípravou na stáří. V druhé kapitoly se zabývám sociální prací, sociální pracovníkem a domovem pro seniory. V této kapitoly …více
Abstract:
The bachelor's work is made up of two parts, the theoretical part and the practical part, which focus on social work with the elderly in service home for the elderly. In the first chapter of the theoretical section, I deal with old age and ageing, where I describe these concepts and further address life-changing and preparing for old age. In the second chapter, I deal with social work, a social worker …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KENĎUROVÁ, Barbara. Sociální práce se seniory ve službě domov pro seniory. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií