Bc. Veronika Vochalová

Diplomová práce

Paliativní péče a pojem Do not resuscitate v intenzivní péči

Palliative care and the concept of Do not resuscitate in intensive care
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na paliativní péči a související pojem Do Not Resuscitate v intenzivní medicíně. Práce se skládá ze dvou částí a to částí teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na seznámení čtenáře s intenzivní péčí, paliativní péčí, přechodem z intenzivní péče na péči paliativní a nakonec je doplněna o souhrn vybraných etických dilemat, které se nacházejí v této oblasti. Hlavní …více
Abstract:
This thesis is focused on palliative care and related concept Do Not Resuscitate in intensive medical care. This work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses acquainting the reader with intensive care, palliative care, transition from intensive to palliative care and finally is supplemented by a summary of selected ethical dilemmas that are in this area. Main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Večeřová
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta