Štěpán Motyčka

Bakalářská práce

Příkaz Do Not Resuscitate a dříve vyslovené přání

DNR order and advanced directives
Anotace:
Práce se zabývá ve své teoretické části historií a nejnovějšími poznatky z pole problematik dříve vysloveného přání a s ním úzce souvisejícím příkazem DNR. Okrajově se práce také zabývá kardiopulmonální resuscitací a paliativní péčí. Praktická část byla vypracována na základě krátkého dotazníku směřovaného na nelékařské zdravotnické pracovníky. Cílem bylo zjistit jejich povědomí o problematice a jejich …více
Abstract:
This bachelor thesis describes history and the newest knowledge about the Advance directives and to its closely connected DNR order. In its marginal part are mentioned basic information about CPR (cardio-pulmonal resuscitation) and palliative care. Practical part of this work is based on short questionnaire directed to the middle medical staff. The goal of questionnaire was to get information about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Rabová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Motyčka, Štěpán. Příkaz Do Not Resuscitate a dříve vyslovené přání. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář

Práce na příbuzné téma