Lenka Nekovářová

Bakalářská práce

Česká republika v Evropské unii: priority českého předsednictví

The Czech Republic in the European Union: Priorities of the Czech Presidency
Anotace:
Práce se zabývá postavením České republiky v Evropské unii v kontextu priorit českého předsednictví. ČR předsedala EU v první polovině roku 2009. Ještě předtím, než se ujala své funkce, si zvolila své hlavní priority, tzv. 3E -- Ekonomika, Energetika a Evropa ve světě, do nichž směřovala veškeré své úsilí. První část je zaměřena na řešení světové hospodářské krize na úrovni EU i ČR a na aktuální ekonomickou …více
Abstract:
The thesis deals with the position of the Czech Republic in the European Union in the context of the priorities of the Czech presidency. Czech Republic chaired the EU in the first half of 2009. Before starting the Czech Presidency, the Czech Republic chose its main priorities as the 3E's -- Economy, Energy and the European Union in the world, in which all the efforts were aimed. First chapter focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Pavel Hnát
  • Oponent: Marie Popovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22138