Bc. Radmila Baierová

Diplomová práce

Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině

Aspects of intergenerational coexistence and solidarity in the family
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou mezigeneračních vztahů, solidarity a učení v rodině. Teoretická část definuje teoretická východiska o rodině, její historický vývoj v tradiční, moderní a postmoderní společnosti, vztahy mezi generacemi v rodině zahrnující problematiku soužití více generací, mezigenerační učení, mezigenerační konflikty, otázku rodinné solidarity a postoje jednotlivých generací vůči …více
Abstract:
The dissertation deals with question of intergenerational relations, solidarity and learning in the family. The theoretical part defines theoretical solutions about family, its historical development in the traditional, modern and post-modern society, relations between generations in the family including problems of coexistence of more generations, intergenerational learning, intergenerational conflicts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2015
Zveřejnit od: 20. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Oralová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Baierová, Radmila. Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe