Bc. Adéla Tichá

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na tělesnou zdatnost a kvalitu života

Rehabilitation of patients with chronic renal failure and its impact on physical fitness and quality of life
Anotace:
Diplomová práce hodnotí vliv dvacetitýdenního řízeného intradialyzačního rehabilitačního programu na tělesnou zdatnost a kvalitu života pacientů s chronickým renálním selháním léčených na hemodialýze. Kombinovaný cvičební program v 2. hodině hemodialýzy se skládal z kondičního aerobního tréninku na bed-side ergometru a strečinkových a uvolňovacích cviků dolních končetin. Délka tréninkové jednoty probíhající …více
Abstract:
The thesis evaluates influence of twenty-weeks supervised intra-dialytic exercise rehabilitation program on physical fitness and quality of life in patients with chronic renal failure on hemodialysis. The exercise training program during the first 2 hours of HD sessions consisted of a combination of aerobic exercise training on bed-side ergometer and stretching and releasing exercises for the lower …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Palanová
  • Oponent: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta