Theses 

Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na tělesnou zdatnost a kvalitu života – Bc. Adéla Tichá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adéla Tichá

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na tělesnou zdatnost a kvalitu života

Rehabilitation of patients with chronic renal failure and its impact on physical fitness and quality of life

Anotace: Diplomová práce hodnotí vliv dvacetitýdenního řízeného intradialyzačního rehabilitačního programu na tělesnou zdatnost a kvalitu života pacientů s chronickým renálním selháním léčených na hemodialýze. Kombinovaný cvičební program v 2. hodině hemodialýzy se skládal z kondičního aerobního tréninku na bed-side ergometru a strečinkových a uvolňovacích cviků dolních končetin. Délka tréninkové jednoty probíhající 2-3krát týdně se pohybovala do 60 minut. Tělesná zdatnost pacientů byla posouzena na základě spiroergometrického vyšetření (SFpeak, VO2peak, Wpeak). Pomocí dotazníku FACIT byla hodnocena subjektivní kvality života. Pacienti s tímto onemocněním trpí sníženou zdatností a výkonností, což ovlivňuje i jejich kvalitu života. Byl prokázán příznivý vliv intradialyzační pohybové aktivity na tělesnou zdatnost a kvalitu života jedinců s chronickým renálním selháním.

Abstract: The thesis evaluates influence of twenty-weeks supervised intra-dialytic exercise rehabilitation program on physical fitness and quality of life in patients with chronic renal failure on hemodialysis. The exercise training program during the first 2 hours of HD sessions consisted of a combination of aerobic exercise training on bed-side ergometer and stretching and releasing exercises for the lower limbs. The training sessions were performed 2-3 times a week, 60 min each approximately. Physical fitness was measured by spiroergometry (SFpeak, VO2peak, Wpeak), quality of life was scored by FACIT questionnaire. Patients with chronic renal failure suffer from low physical fitness and capacity which affects their quality of life. The results of this study indicate beneficial effect of the intra-dialytic exercise training in patiens with chronic renal failure on their physical fitness and quality of life.

Klíčová slova: chronické renální selhání, rehabilitace, tělesná zdatnost, kvalita života, intradialyzační trénink, chronic renal failure, rehabilitation, physical fitness, quality of life, intradialytic exercise training

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petra Palanová
  • Oponent: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:31, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz