Andrea Kozelková

Bakalářská práce

Finanční analýza vybraného podniku s využitím bankrotních modelů

Financial analyse of selected company with using of bancruptcy models
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného českého podniku s využitím bankrotních modelů. Práce popisuje jednotlivé metody finanční analýzy se zaměřením na bankrotní modely jako pokročilejší syntetické nástroje analýzy. Tyto metody jsou dále implementovány na finanční data vybraného českého podniku a na jejich základě vytvořeny návrhy řešení případných oblastí finanční tísně podniku. Zvolené …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on financial analysis of a selected company using bankruptcy models. It describes different methods used in financial analysis with focus on bankruptcy models as more advanced synthetic analytical tools. Those are then implemented on financial data of a selected czech company and interpreted giving possible solutions for any financial distress found. The bankruptcy models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Martin Štěrba
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta