Theses 

Financial analysis of bankruptcy – Igor Sýkora

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Igor Sýkora

Diplomová práce

Financial analysis of bankruptcy

Abstrakt

Anotace: Diplomová práce Finanční analýza bankrotu je rozdělena do tří sekcí. První sekce popisuje teorii zastoupení a její dopad na bankrot. Bankrot s měkkým rozpočtovým omezením preferuje reorganizaci firmy před její likvidací. Popíšu zakomponování této záchrany pro firmy do Českého insolvenčního zákona. Druhá sekce se věnuje finanční analýze firmy za účelem odhalit blížící se bankrot. K tomu slouží likviditní, dluhové, výkonnostní ukazetele. Navíc bankrotní a bonitní modely jako Altmanovo z skóre, IN Finanční Analýza a Kralicekův rychlý test jsou popsány do detailu. Poslední fáze analyzuje bankrot Českého loterijního hegemona společnosti Sazka za účelem odalit důvod jejího bankrotu. Analýza spočívá v popsání insolvenčního procesu ze všech výše zmíněných úhlů pohledu – právního, bankrotu s měkkým rozpočtovým omezením a finační analýzy.

Abstract: Thesis “Financial analysis of bankruptcy” is divided into three sections. First section focus on agency problems and its implications to bankruptcies. Bankruptcy with soft budget approach prefer reorganization of firm instead of liquidation. Implementation of rescue culture in Czech Insolvency Act is described. Second section focuse on financial analysis of firm in order to reveal approaching bankruptcy. Liquidity, debt, performance and efficiency ratios are introduced. Moreover, bankruptcy and solvency models such as Altman’s z score, IN Financial Analysis and Kralicek’s Quick test are described into detail. Final section analyse bankruptcy of Czech lottery leader Sazka in order to find out what is the originator of it. Analysis consist of description of it insolvency proceedings involving all above mentioned points of view – legal point, soft budget constraint and financial analysis.

Klíčová slova: Teorie zastoupení, bankrot s měkkým rozpočtovým omezením, finanční analýza, bankrotní modely, úpadek společnosti Sazka, České insolveční řízení

Keywords: Agency problems, bankruptcy with soft budget constraint, Czech insolvency proceedings, financial analysis, bankruptcy models, Sazka’s bankruptcy

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: Karel Janda
  • Oponent: Vojtěch Fučík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71412

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz