Theses 

Inbound marketing in the Communication Mix at the Faculty of Informatics – Bc. Ján Struhár

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Bc. Ján Struhár

Diplomová práce

Inbound marketing in the Communication Mix at the Faculty of Informatics

Inbound marketing in the Communication Mix at the Faculty of Informatics

Anotace: Cieľom diplomovej práce je vysvetliť kontext marketingu služieb a vysokého školstva v druhej kapitole. Následne je analyzovaný český vysokoškolský trh so zameraním na internet a sociálne média, a to v tretej kapitole. Dopĺňa to definovanie inbound marketingu a popis jeho praktík v kapitole štvrtej. Kapitola 5 pozostáva z prípadovej štúdie Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, v ktorej sa nachádza návrh na stratégiu inbound marketingu, SWOT analýzy, obsahová analýza, obsahový kalendár, výkonnostné a výsledkové indikátory a viacero návrhov na vylepšenia. Práca je vyhodnotená v závere. Sprievodca komunikáciou a prijímaním marketéra a detailné tabuľky sú v prílohe.

Abstract: This thesis aims to explain the context of service and higher education marketing in the second chapter. Then Czech education market is analyzed , focusing on the Internet and the social media, in the third chapter. It is complemented in the fourth chapter by definition of inbound marketing and description of its practices. Chapter 5 consists of a case study of the Faculty of Informatics of Masaryk University which includes an inbound marketing strategy proposal, SWOT and web content analyses, a content calendar, performance and result indicators and many proposals for improvements. The work is evaluated in the conclusion. Communication and HR guidelines and detailed tables are attached as appendices.

Keywords: inbound marketing, higher education marketing, permission marketing, buzz marketing, blogging, social media, SEO, search engine optimization, public relations, web analytics, content calendar, service

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Gráf

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:26, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz