Ing. Nijat Alizada, BA

Diplomová práce

Demystifying Search Engine Optimization-Online Retargeting Bond

Demystifying Search Engine Optimization-Online Retargeting Bond
Anotace:
Cílem práce je prozkoumat vztah mezi SEO a online retargetingem a jejich vliv na nákupní záměr a vnímání otázek ochrany soukromí a také zhodnocení toho, jak reklama na sociálních sítích, zejména vystavení opakovaným marketingovým sdělením online, ovlivňuje nákupní chování v internetovém obchodě. ve střední Evropě, konkrétně v Maďarsku. Studie zvolila smíšenou metodu vzorkování. Primární data byla shromážděna …více
Abstract:
The aim of the thesis is to investigate the relation between SEO and online retargeting and their impact on purchase intent and perception of privacy issues as well as the evaluation of how social media advertising, namely exposure to recurrent marketing messages online, influences online shop purchase behavior in Central Europe, specifically in Hungary.The study adopted a mixed sampling method. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta