Bc. Pavla Vejmělková

Bakalářská práce

Sinice v ovzduší: vliv na dýchací soustavu a lidské zdraví

Cyanobacteria in the atmosphere: impacts on the respiratory system and human health
Anotace:
Sinice jsou v posledních desetiletích značným problémem. V teoretické části bakalářské práci jsou shrnuty vlivy toxinů a lipopolysacharidů sinic především na plíce a dýchací soustavu, a také obecné mechanismy účinku in vitro. V souvislosti s dýchacím systémem je důležitá především inhalační expozice aerosoly obsahujícími sinice a sinicové látky, určité nebezpečí mohou představovat i jiné druhy expozice …více
Abstract:
Cyanobacteria has been a major problem in recent decades. This bachelor thesis summarizes the influence of toxins and lipopolysaccharides of cyanobacteria on the lungs and the respiratory system, as well as their modes of action in vitro in general. With regard to the respiratory system, inhalation exposure to aerosols containing cyanobacteria and cyanobacterial compounds is the most important, but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petra Labohá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie