Lenka Šarmanová

Bachelor's thesis

Vývoj prostředí pro počítačovou hru v programu MATLAB

The Development of a Computer Game Environment in MATLAB
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje vývoji prostředí pro 2D počítačovou hru v programu MATLAB. Teoretická část popisuje prostředí MATLAB a několik her tvořených v tomto programu, které jsou k dispozici na MATLAB Central nebo jako studentské práce. Druhá část bakalářské práce je zaměřena prakticky, obsahuje popis vývoje hry, která je přiložena na disku CD-ROM. Popis hry je proveden ve dvou variantách, a to z …viac
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the development environment for 2D computer game in the MATLAB. The theoretical part describes the MATLAB environment and several games developed in this program, which are available on the MATLAB Central or as the results of the student works. The second part is oriented practically, it contains the description of the game design. The game is in the CD-ROM. The game …viac
 

Kľúčové slová

MATLAB GUI Programování Hra
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016
Zverejniť od: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šarmanová, Lenka. Vývoj prostředí pro počítačovou hru v programu MATLAB. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe