Aneta MARKUSOVÁ

Bakalářská práce

Fenomén fotbalového chuligánství na případu ostravských rowdies

Phenomenon of football hooliganism in the case of Ostrava rowdies
Anotace:
Bakalářská práce ?Fenomén fotbalového chuligánství na případu ostravských rowdies? je dělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji obecné charakteristice fotbalového chuligánství, kdy se začalo mluvit o tomto fenoménu, jaký je hlavní rozdíl mezi rowdies a ostatními fanoušky, jak se dále člení rowdies, příčiny fotbalového chuligánství apod. Druhá kapitola se věnuje nejobávanějším …více
Abstract:
The bachelor thesis ?Phenomenon of football hooliganism in the case of Ostrava's rowdies? is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines general characteristics of football's hooliganism - when the phenomenon began to be talked about, what is the main difference between rowdies and other fans, how are rowdies divided, causes of football hooliganism etc. Second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Vít Horák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKUSOVÁ, Aneta. Fenomén fotbalového chuligánství na případu ostravských rowdies. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta