Dominika ZÁRUBOVÁ

Bakalářská práce

INVAGINACE U DĚTÍ A JEJÍ DIAGNOSTIKA

INTUSSUSCEPTION OF CHILDREN AND DIAGNOSTICS
Anotace:
Závěrečná práce je zaměřená na invaginaci. V teoretické časti práce je popisována anatomie a fyziologie trávicího ústrojí, jeho odlišnost v dětském věku, příznaky poruch trávicího ústrojí a ošetřovatelská péče u pediatrického pacienta. Dále je zpracovávána samotná invaginace, její definice, patologická anatomie, etiologie a klinický obraz. Poté jsou popisovány možnosti diagnostiky invaginace. Závěr …více
Abstract:
The final work is focused on invagination. The theoretical part describe the anatomy and physiology of the digestive tract, its difference in childhood, symptoms of gastrointestinal disorders and nursing care of pediatric patients. It is also processed Invagination itself, its definition, pathological anatomy, etiology and clinical picture. Afterwards they are described diagnostic options Invagination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 7. 2015
Zveřejnit od: 6. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Lapčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁRUBOVÁ, Dominika. INVAGINACE U DĚTÍ A JEJÍ DIAGNOSTIKA. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta