Bc. Lukáš Hájek

Master's thesis

Kumulace mandátů poslanci Parlamentu České republiky

Multiple-office holding of the deputies of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kumulací mandátů poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v průběhu VI. volebního období mezi lety 2010–2013. V úvodu se text věnuje teoretickým východiskům problematiky kumulace mandátů. Definovány jsou relevantní pojmy a přiblíženy jsou příčiny i důsledky fenoménu kumulace mandátů ze systémového hlediska. Popsána je pozice jevu v zahraničních politických systémech …more
Abstract:
The diploma thesis deals with a multiple-office holding of the deputies of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic during the VI. term between 2010–2013. To begin, the text depicts the theoretical background of the multiple-office holding. To continue, the relevant terms are defined and the causes and impacts of the multiple-office holding are delineated. Furthermore, the position …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Political Science

Theses on a related topic