Bc. Lukáš Hájek

Master's thesis

Kumulace mandátů poslanci Parlamentu České republiky

Multiple-office holding of the deputies of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá kumulací mandátů poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v průběhu VI. volebního období mezi lety 2010–2013. V úvodu se text věnuje teoretickým východiskům problematiky kumulace mandátů. Definovány jsou relevantní pojmy a přiblíženy jsou příčiny i důsledky fenoménu kumulace mandátů ze systémového hlediska. Popsána je pozice jevu v zahraničních politických systémech …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with a multiple-office holding of the deputies of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic during the VI. term between 2010–2013. To begin, the text depicts the theoretical background of the multiple-office holding. To continue, the relevant terms are defined and the causes and impacts of the multiple-office holding are delineated. Furthermore, the position …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedúci: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Political Science / Political Science

Práce na příbuzné téma