Theses 

Faktory ovlivňující proces budování značky – Ing. David Cvrkal, BSBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. David Cvrkal, BSBA

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující proces budování značky

Factors influencing the process of brand building

Anotace: Silná a úspěšná značka je ve stávajícím hyperkonkurenčním prostředí nejcennějším aktivem obchodní společnosti. Proces budování značky proto nabývá na významu a důležitosti. Cílem této práce je aplikace vybraného teoretického přístupu k procesu budování značky na praxi společnosti Apple Inc. a její vyhodnocení.

Abstract: A strong and successful brand is the most valuable company asset in the current hypercompetitive business environment. The brand building process is therefore very important and significant. The goal of this research paper is the application of a specific theoretical approach of brand building process to the practice of the Apple Inc. company and its evaluation.

Klíčová slova: Budování značky, značka, logo, obchodní značka, pozice značky, osobnost značky, soubor hodnot značky, vize značky, strategie značky, přidaná hodnota značky, identita značky, image značky, firemní kultura, cíle značky, esence značky, atributy značky, přínosy značky, hodnocení značky, interní implementace značky, Apple, STEEP analýza, SWOT analýza, Porterova analýza Brand building, brand, trademark, brand positioning, brand personality, a set of brand values, brand vision, brand strategy, the added value of a brand, brand identity, brand image, corporate culture, brand goals, brand essence, brand attributes, brand benefits, evaluation of the brand, the internal implementation of the brand, STEEP analysis, SWOT analysis, Porter's analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz