Tereza FIŠEROVÁ

Bakalářská práce

Zapojení afrických států do peacekeepingových misí Africké unie.

Involvement of African states in the African Union's peacekeeping missions.
Anotace:
Tato bakalářská práce se se zabývá zapojením afrických států do peacekeepingových misí Africké unie. Cílem této práce je analyzovat motivy afrických států pro zapojení se do mírových misí v období od roku 2002 až 2017. Výzkumná otázka zní, proč se africké státy zapojují do peacekeepingových misí AU. V první kapitole se rozebírá definice peacekeepingu, jeho typy a nástroje, a obecné motivy států pro …více
Abstract:
This bachelor thesis is about the involvement of African states in the African Union's peacekeeping missions. The main aim of this bachelor thesis is to find out reasons of the African states for joining to peacekeeping missions of the African Union. I assumed that African states have their reasons for joining to peacekeeping missions. In first part of thesis I introduced various definition of peacekeeping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIŠEROVÁ, Tereza. Zapojení afrických států do peacekeepingových misí Africké unie.. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/