Ing. Radka Řezníčková

Diplomová práce

Stimulace a motivace zaměstnanců ve firmě

Stimulation and motivation employees in company
Anotace:
Cílem diplomové práce je na základě dostupných teoretických poznatků analyzovat faktory, které zaměstnance motivují a stimulují k dobrým pracovním výkonům. Součástí práce je analytická a výzkumná část, na jejichž základě bude navržen vhodný systém stimulace a motivace pracovníků ve firmě.
Abstract:
The aim of the diploma thesis, based on the available theoretical knowledge, is to analyze the factors that motivate and stimulate employees to good job performance. The work indudes an analytical and a research part. On its base a suitable system of stimulation and motivation for employees will be proposed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Andrea Zemánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting