Kristýna Minaříková

Bakalářská práce

Wellness jako součást produktové nabídky lázní.

Wellness as a part of spa offers
Anotace:
Tématem dané práce je Wellness jako součást produktové nabídky lázní. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit postavení a význam wellness pro tvorbu produktové nabídky vybraných lázní. Metody výzkumu, které jsou v práci použity pro dosažení cíle jsou analogie, dedukce, deskripce, dotazníkové šetření a komparace. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části je …více
Abstract:
The topic of this work is Wellness as a part of spas offer. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the position and significance of wellnes for product offer creation of selected spa. The research methods used in the work in order to achive the goal are analogies, deductions, descriptions, questionnaires and comparisons. The thesis is diveded into theoretical, analytical parts and also one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/watsn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví