Theses 

Wellness jako součást produktové nabídky lázní. – Kristýna Minaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristýna Minaříková

Bakalářská práce

Wellness jako součást produktové nabídky lázní.

Wellness as a part of spa offers

Anotace: Tématem dané práce je Wellness jako součást produktové nabídky lázní. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit postavení a význam wellness pro tvorbu produktové nabídky vybraných lázní. Metody výzkumu, které jsou v práci použity pro dosažení cíle jsou analogie, dedukce, deskripce, dotazníkové šetření a komparace. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části je věnována pozornost zdravotnímu cestovnímu ruchu a především jsou vysvětleny rozdíly mezi lázeňstvím a wellness. Stěžejní metodou pro analytickou část je dotazníkové šetření, jehož respondenty byli zákazníci Spa Resortu Lednice **** a potencionální klienti. Výsledky tohoto dotazníkového šetření jsou využitelné pro majitele a management Spa Resortu Lednice ****. V návrhové části jsou navržena doporučení, která by mohla Spa Resortu Lednice **** pomoci k větší návštěvnosti a spokojenosti zákazníků s nabídkou poskytovaných služeb.

Abstract: The topic of this work is Wellness as a part of spas offer. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the position and significance of wellnes for product offer creation of selected spa. The research methods used in the work in order to achive the goal are analogies, deductions, descriptions, questionnaires and comparisons. The thesis is diveded into theoretical, analytical parts and also one part that contains my recomendations. Theoretical part focuses on health tourism, where special attention is paid to explain a difference between spa and wellness. The key method for the analytical part is questionnaire survey, the respondents of which were customers of Spa Resort Lednice **** and potentional clients. The results of this questionnaire survey are usable for owners and management of the Spa Resort Lednice ****. In the final part there is a recomendation that can help Spa Resort Lednice **** to increase amount of vissitors and also to increase satisfaction of customers with offered services.

Klíčová slova: lázeňství, produktová nabídka, přírodní zdroje, wellness, wellness centrum, spa, product offer, natural resources, wellness center

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:57, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz