Bc. Vojtěch KALETA

Diplomová práce

Adsorpce organických barviv na uhlíkatých aerogelech

Adsorption of organic dyes on carbon aerogels.
Anotace:
Cílem práce bylo vytvořit aerogely, které by adsorbovaly větší množství organických barviv, než aktivní uhlí. Uhlíkaté aerogely byly připravovány kondenzací resorcinolu a formaldehydu, subkritickým sušením a pyrolýzou. Pro zvýšení adsorpční kapacity byla použita oxidace a pyrolýza za vyšší teploty. Jako adsorbáty byly sledovány methylenová modř a methylvioleť. Největší maximální adsorpční kapacitu …více
Abstract:
The aim of my thesis was to create aerogels, which would adsorb a larger amount of organic dye than activated carbon. Carbon aerogels were prepared by condensation of resorcinol and formaldehyd, subcritically drying and pyrolysed. For improving adsorption capacity there was used oxidation and pyrolysis in higher temperature. There were watched methylen blue and metylviole as an adsorbents. The largest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALETA, Vojtěch. Adsorpce organických barviv na uhlíkatých aerogelech. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy