Victoria Rocheva

Bakalářská práce

Senioři v cestovním ruchu – nové příležitosti pro destinace i pro podniky

Seniors in tourism – new opportunities for destinations and businesses
Anotace:
Cílem práce je na základě analýzy identifikovat nové příležitosti pro podniky a destinace v souvislosti s rozvíjejícím se cestovním ruchem pro seniory v České Republice a Německu. V rámci práce jsou zjišťovány charakteristické rysy segmentu senioři v cestovním ruchu, podobné a odlišné rysy seniorských segmentů z ČR a Německa, identifikovány nové příležitosti vzhledem ke zjištěným charakteristikám seniorského …více
Abstract:
The aim of the work is based on ananalys is to identify new opportunities for business and travel destinations in the context of developing senior tourism in the Czech Republic and Germany. In this work characteristics of the senior segment in tourism were identified, similar and different features of the senior segments in the Czech Republic and Germany were identified, new opportunities due to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze