Lucie ERBENOVÁ

Bakalářská práce

Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů

Radiation protection of workers with resources of ionizing radiation, radiation protection of patients
Anotace:
Tato práce se věnuje tématu radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření a radiační ochraně pacientů. Teoretická část je zaměřena na problematiku ionizujícího záření, jeho biologické účinky na člověka a dále se zabývá způsoby ochrany před ionizujícím zářením, monitorováním pracovníků a pracovišť. Rovněž jsou zde zmíněny veličiny a jednotky, které se v radiační ochraně používají. V praktické …více
Abstract:
This work describes the radiation protection of workers with ionizing radiation and radiation protection of patients. The theoretical part is focused on ionizing radiation and its biological effects on humans and describes the methods of protection against ionizing radiation, monitoring of workers and workplaces. Also the quantities and units, used in radiation protection are mentioned. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Martin Havel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ERBENOVÁ, Lucie. Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta