Ing. Michal DANĚK

Disertační práce

Vliv záření na vlastnosti polymerů - Změna machanických vlastností radiačně zasíťovaných konstrukčních polymerů v závislosti na absorbované dávce záření

The influence of irradiation on polymers properties - The influence of dose on the change of mechanical properties of irradiated technical polymers
Anotace:
Vliv ionizačního záření na polymery je znám od 50. let minulého století. Výsledky ukázaly vedle efektivního způsobu modifikace konečných vlastností plastových výrobků i na ekonomické výhody této technologie. Některé poznatky však zůstávají dosud zcela nevysvětleny a každý nový poznatek o vlivu ionizačního záření tak může přispět k lepšímu pochopení dané problematiky a může tak rozšířit pole nových …více
Anotace:
detailnější studium dané problematiky a pro efektivnější způsob radiační modifikace požadovaných vlastností polyamidových výrobků v praxi. Nalezení hlubších korelačních závislostí bude vyžadovat mnohem vyšší stupeň opakovatelnosti při měřeních, což bude však podstatně finančně i časově náročnější.
Abstract:
Effect of ionizing radiation on polymers has been known since the 50th of the last century. The results showed besides the precise and effective method of radiation modification of final properties of polymer products, also the economic benefits of this technology. Some findings, however, remain for some materials still completely unexplained and each new piece of knowledge on the effects of ionizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2013
Zveřejnit od: 6. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 11. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANĚK, Michal. Vliv záření na vlastnosti polymerů - Změna machanických vlastností radiačně zasíťovaných konstrukčních polymerů v závislosti na absorbované dávce záření. Zlín, 2013. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 9. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe