Theses 

Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů – Lucie ERBENOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie ERBENOVÁ

Bakalářská práce

Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů

Radiation protection of workers with resources of ionizing radiation, radiation protection of patients

Anotace: Tato práce se věnuje tématu radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření a radiační ochraně pacientů. Teoretická část je zaměřena na problematiku ionizujícího záření, jeho biologické účinky na člověka a dále se zabývá způsoby ochrany před ionizujícím zářením, monitorováním pracovníků a pracovišť. Rovněž jsou zde zmíněny veličiny a jednotky, které se v radiační ochraně používají. V praktické části jsem srovnávala naměřené efektivní dávky u personálu při podávání terapeutických aktivit pacientům s onemocněním štítné žlázy. Pro tento účel byly vybrány hodnoty za monitorovací období 2010-2014. Hlavní pozornost praktické části je tedy věnována porovnání efektivních dávek z osobních opticko-luminiscenčních OSL dozimetrů a elektronických dozimetrů s přímým odečtem u pracovníků lůžkového oddělení KNM ve FNO při aplikaci terapií 131I o různě velkých aktivitách. Cíl práce se zabývá otázkou, jakou procentuální částí se podílí naměřené hodnoty z přímo odečítajícího dozimetru na měsíčních efektivních dávkách z osobního dozimetru u pracovníků lůžkového oddělení, kde jsou aplikovány terapie otevřenými zářiči.

Abstract: This work describes the radiation protection of workers with ionizing radiation and radiation protection of patients. The theoretical part is focused on ionizing radiation and its biological effects on humans and describes the methods of protection against ionizing radiation, monitoring of workers and workplaces. Also the quantities and units, used in radiation protection are mentioned. The practical part is mainly dedicated to the comparison of effective doses from personal opto-luminescent dosimeters and electronic dosimeters with direct reading in KNM FNO staff involved in the administration of 131I therapy to the patients. I compared the measured effective doses and therapeutic activities administered to the patients with thyroid disease. For this purpose the annual values were selected for the monitoring period 2010-2014. Aim of the study discusses the percentage of recorded measurements of dosimeter isotrak on a monthly effective dose from a personal dosimeter in employees from the inpatient department where the therapeutic activities are administered.

Klíčová slova: ionizující záření, principy RO, účinky záření, efektivní dávka, monitorování, terapie 131I

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Martin Havel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37565 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

ERBENOVÁ, Lucie. Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:56, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz