Mgr. Adéla Vaňková

Bakalářská práce

Sluchové postižení a komunikační techniky v České republice a U.S.A.

Hearing impairment and communication methods in the Czech Republic and the United States
Anotace:
Tato práce je zaměřena na komunikační techniky jedinců se sluchovým postižením. Zabývá se sluchovým orgánem, vyšetřeními sluchu, dělením sluchových vad a věnuje se různým metodám komunikace sluchově postižených v České republice a USA.
Abstract:
This thesis is focused on communication techniques of individuals with hearing impairment. It deals with the auditory organ, auditory examinations, division of hearing impairment and addresses on various methods of communication of hearing impaired persons in the Czech Republic and the United States.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta