Pavlína HENDRYCHOVÁ

Bakalářská práce

Změny sexuálních potřeb v období gravidity

The changes of sexual needs during pregnancy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na změnu sexuálních potřeb v období těhotenství. Cílem této práce je zjistit jak se mění sexuální potřeby ženy v těhotenství a jaký vliv mají sexuální změny na sexuální život ženy v období těhotenství. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na sexuální potřeby, fyziologické, hormonální a psychické změny v těhotenství, sexualitu …více
Abstract:
The thesis focuses on the change of sexual needs during pregnancy. The aim of this thesis is to find out the way in which the needs change during pregnancy and consequently explain the influence of these changes on woman{\crq}s sex life during pregnancy. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes sexual needs, physiological, hormonal and psychological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Lamplotová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HENDRYCHOVÁ, Pavlína. Změny sexuálních potřeb v období gravidity. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií