Eva Benešová

Bakalářská práce

Účetní závěrka dle českých účetních předpisů v komparaci s IFRS

Financial statements according to the Czech accounting legislation in comparison to IFRS
Anotace:
Práce je zaměřena na získání teoretických i praktických poznatků z oblasti účetní závěrky podle českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Myšlenkou je poukázat na rozdíly mezi těmito účetními předpisy na příkladu konkrétní účetní závěrky v podmínkách české společnosti. V teoretické části jsou shrnuty náležitosti účetní závěrky kladené ze strany českých předpisů a ze …více
Abstract:
The thesis deals with gaining theoretical and practical findings in the area of financial statements according to the Czech accounting legislation and the International Financial and Reporting Standards. The idea is to point out the differences between these financial standards using a particular case of a financial statement in the conditions of a Czech company. In the theoretical part there is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Simona Jirásková
  • Oponent: Jiří Pelák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32805