Mgr. Katarína Chlebová

Bachelor's thesis

Modulace aktivity transkripčního faktoru NF-kappaB zásahy do metabolizmu kyseliny arachidonové

Modularity of activity of transcriptic factor NF-kappa B by inverttion intometabolism of arachidonic acid
Abstract:
Jaderný faktor kappaB (NFkappaB) je jedným z najviacej študovaných transkripčných faktorov. Hrá významnú úlohu v posilovaní procesu zápalu, ktorý bol v našom modelovom systéme simulovaný pôsobením TNF-alfa. Zásahom do metabolizmu kyseliny arachidónovej, konkrétne pomocou zvyšujúcich sa koncentrácií inhibítorov 5-lipoxygenázy MK-886, AA-861 a 12-lipoxygenázy baicaleinu bola modulovaná aktivita NFkappaB …more
Abstract:
Nuclear factor kappaB (NFkappaB) is one of the most studied tranctipction factors ever. It plays an important role in stimulating the inflammation process that was simulated by addition of TNF-alpha to our model system – leukaemic cell line HL-60. The aim was to decrease the pro-inflammatory activity of NFkappaB by modulations of the arachidonic acid metabolism performed by increasing concentrations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Biology

Theses on a related topic