Mgr. Adam Valík

Bakalářská práce

Vývoj urbánně-rurální krajiny Moravských Budějovic

Changes in urban-rural landscape development of Moravské Budějovice countrytown
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje historickému vývoji města Moravské Budějovice a jeho vlivu na utváření okolní krajiny. Změny v okolní krajině jsou podrobněji pozorovány od roku 1870 až po současnost za pomocí série map využití povrchu. Tyto mapy byly vytvořeny pomocí informací z výkresů územních plánů a jiných historických map. Práce také obsahuje informace o současném stavu krajiny včetně hodnocení …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is devoted to historical development of the town of Moravské Budějovice and its influence on the surrounding landscape. Changes of this landscape are studied in detail since year 1870 to the present days. For studying these changes helped series of maps of land use. These maps were created with informations from zoning plans and other historical maps. This thesis includes informations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milan Skoupý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta