Theses 

Motiv mateřství ženských postav v díle Petry Hůlové – Bc. Kristýna Tumová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Czech Language and Literature

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Kristýna Tumová

Bachelor's thesis

Motiv mateřství ženských postav v díle Petry Hůlové

Motive of Motherhood of Feminine Characters in the Work of Petra Hůlová

Anotácia: Bakalářská práce Motiv mateřství ženských postav v díle Petry Hůlové je zaměřena na analýzu motivu mateřství u ženských postav v prózách Petry Hůlové Paměť mojí babičce, Přes matný sklo a Umělohmotný třípokoj. První část práce se zabývá postavou a motivem z teoretického hlediska. V praktické části jsou analyzovány postavy, k čemuž dopomáhají literárněteoretické studie. V závěru práce jsou srovnávány společné a rozdílné znaky ve vztahu k motivu mateřství.

Abstract: This bachelor’s thesis Motive of Motherhood of Feminine Characters in the Work of Petra Hůlová is focused on analysis of the motive of motherhood among feminine characters in prose of Petra Hůlová “All This Belongs to Me”, “Through Frosted Glass” and "Plastic Three-bedroom Apartment". The first part of the thesis is dealing with the character and motive from the theoretical point of view. In the practical part characters are analyzed with the help of literary-theoretical studies. In the conclusion different and common features in the relation to the motive of motherhood are compared.

Kľúčové slová: Petra Hůlová, Paměť mojí babičce, Přes matný sklo, Umělohmotný třípokoj, postava, vypravěč, motiv, mateřství

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 3. 2019 13:43, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz