Mgr. Irena Janíčková

Bakalářská práce

Výchova k partnerství v neúplných rodinách

Education for partnerships in single-parent families
Anotace:
Tématem bakalářské práce je výchova k partnerství v neúplných rodinách. Teoretická část nejprve vymezuje sousloví výchova k partnerství a pojmy s ním související. Následně charakterizuje výchovu k partnerství v rodinách neúplných, ve kterých chybí otec a veškerý výchovný vliv tak spočívá na matce. Nakonec zmiňuje vliv školy, vrstevníků a médií při výchově k partnerství. Empirická část skrz kvalitativní …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on education for partnerships in single-parent families. The theoretical part firstly defines phrase education for partnerships and related terms. Secondly, it characterizes education for partnerships in single-parent families, in which the father missing and all educational influence rests on the mother. Finally, it mentions the influence of a school, intemporaries and media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta