Aneta Kapešová

Bakalářská práce

Assessment centrum

Assessment center
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit metodu assessment centra jako moderní nástroj výběrového řízení. V práci jsou zpracovány materiály na teoretické úrovni, které jsou podkladem pro ověření důležitosti hodnocení lidských zdrojů organizace. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny specifika metody assessment centra. V praktické části je navržena nová forma assessment centra na konkrétní pracovní …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce the evaluation assessment center method as a modern tender tool. At the theoretical level, materials are elaborated, which are the basis for verifying the importance of human resources evaluation of the organization. In the theoretical part, the specifics of the assessment center method are described and explained. In the practical part, a new form of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Helena Řepová
  • Oponent: Václav Trachta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69257