Ivana ROSENKRANCOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Mediální obraz tradiční rodiny: srovnání českého a amerického kontextu

Media image of the traditional family: a comparison of Czech and American context
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním společenské role tradiční rodiny v České republice a ve Spojených státech amerických. Práce se věnuje aktuálním tématům, která jsou nejčastěji prezentována v konzervativních médiích; hlavním cílem je jejich analýza a srovnání. Teoretický rámec práce je zaměřen na principy konzervatismu a na konzervativní autory a instituce. Články jsou analyzovány pomocí diskursivní …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with a comparison of a social role of a traditional family in the Czech Republic and in the United States of America. The thesis is devoted to the actual topics, which are presented in the conservative media; the main goal of the thesis is their analysis and comparison. The theoretical frame of the thesis is focused on principles of the conservatism and on conservative authors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zverejniť od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Michal Vavřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROSENKRANCOVÁ, Ivana. Mediální obraz tradiční rodiny: srovnání českého a amerického kontextu. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe