Mingxin Zheng

Diplomová práce

Credit Risk Assessment of Selected Banks

Credit Risk Assessment of Selected Banks
Anotace:
The thesis is devote to analysis the credit risk of China commercial banks, we will focus on describe probability of default of banks by credit scoring models. First, in the theoretical part, we will briefly introduce the financial analysis for banks and two main categories of credit scoring models which are linear discrimination analysis and regression models (linear and logit). Then, in the analysis …více
Abstract:
The thesis is devote to analysis the credit risk of China commercial banks, we will focus on describe probability of default of banks by credit scoring models. First, in the theoretical part, we will briefly introduce the financial analysis for banks and two main categories of credit scoring models which are linear discrimination analysis and regression models (linear and logit). Then, in the analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava