Mingxin Zheng

Master's thesis

Credit Risk Assessment of Selected Banks

Credit Risk Assessment of Selected Banks
Abstract:
The thesis is devote to analysis the credit risk of China commercial banks, we will focus on describe probability of default of banks by credit scoring models. First, in the theoretical part, we will briefly introduce the financial analysis for banks and two main categories of credit scoring models which are linear discrimination analysis and regression models (linear and logit). Then, in the analysis …more
Abstract:
The thesis is devote to analysis the credit risk of China commercial banks, we will focus on describe probability of default of banks by credit scoring models. First, in the theoretical part, we will briefly introduce the financial analysis for banks and two main categories of credit scoring models which are linear discrimination analysis and regression models (linear and logit). Then, in the analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava