Františka Dřínková

Bakalářská práce

Systém organizace cestovního ruchu na Slovensku

The organisation of tourism in Slovakia
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Systém organizace cestovního ruchu na Slovensku“ je rozbor systému různých úrovní organizací cestovního ruchu působících na Slovensku a jejich spolupráce. První část práce je zaměřena na teoretická východiska uskupení organizací a spolupráce. V druhé části charakterizuji systém destinačního managementu na Slovensku. V poslední část je pak analyzováno, jak spolu organizace …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The organization of tourism in Slovakia” is to analyze the system of destination management organizations on different level of management in Slovakia and their cooperation. The first part focuses on theoretical background of organization and cooperation. In the second part I characterize the organization of destination management in Slovakia. In the final part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj a cestovní ruch / Regionální rozvoj a cestovní ruch