Bc. Markéta Růžičková

Bakalářská práce

Import zemědělských produktů do EU

Import of Agricultural Products into the EU
Anotace:
Tato práce se zabývá importem zemědělských produktů na území Evropské unie. Snaží se popsat přístup Evropské Unie k dovozu těchto produktů. Popisuje také, jak do této oblasti vstupuje Světová obchodní organizace a její snahy import do EU ovlivňovat. Zvolený problém, v tomto případě míru liberalizace Evropské unie a Světové obchodní organizace, jsem se snažila vyřešit pomocí vyhledávání v relevantní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the import of agricultural goods into the EU territory. In this thesis, I try to describe the EU’s attitude towards the import of these goods. I also try to describe, how the World Trade Organization enters this issue and its effort to affect the import into the EU. I tried to solve the chosen problem, in this case the degree of liberalization of the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta