Bc. Ondřej Kočí

Bachelor's thesis

Využití teorie her v marketingu

Use of the Game Theory in marketing
Abstract:
Teorie her je jednou z nejzajímavějších a nejrychleji se rozšiřujících vědních disciplín současnosti. Jedná se o oblast vědy, která strhává pozornost nejen ekonomů, ale i vědeckých kapacit z oblasti psychologie a matematiky. Její využitelnost je patrná na každém kroku. Tato práce se zabývá specifickou oblastí Teorie her, při které se pokouším zjistit, jakým způsobem lidé přemýšlí a rozhodují se v konkrétní …more
Abstract:
The theory of games is nowadays one of the most fascinating and expanding scientific studies. This scientific field is taking the attention not only of businessmen, but also of prestigious psychologists and mathematicians, and its usefulness can be seen all around us. My investigation will be mainly focused on a specific part of the games’ theory, which explores individuals’ thought processes when …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Kosička, Ph.D.
  • Reader: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance