Mgr. Hana Kozubíková

Bachelor's thesis

Terénní sociální pracovníci terciální protidrogové prevence v Praze a syndrom vyhoření

Social workers of tertiary drug prevention in the field in Prague and burnout syndrom
Abstract:
Práce zkoumá problematické pracovní oblasti terénních sociálních pracovníků s uživateli drog, které mohou potenciálně vést k syndromu vyhoření. Jejím cílem je zjistit rozložení vyhoření u streetworkerů v Praze a specifikovat konkrétní rizikové oblasti dané profese. Práce vychází jak z kvantitativního šetření, které proběhlo ve třech organizacích v Praze, tak z kvalitativních rozhovorů, které práci …more
Abstract:
This study is focused on problematic areas of the worklife of outreach workers working with drug addicts, which can lead to burnout. The aim is to detect the burnout distribution across the population of outreach workers in Prague and to find the specific problematic areas of their worklife. The study is build firstly at the quantitative research with data collected in three organisations in Prague …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2012
  • Supervisor: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Černý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií