Lucie RAŠTÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Detekce antimutagenní aktivity antokyanů Amesovým testem.

Detection of antimutagenic activity of anthocyanins by Ames assay
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá detekcí antimutagenních účinků antokyanů. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku antokyanů, na jejich využití a vlastnosti. Dále se zaměřuje na charakteristiku Amesova testu a jeho využití při detekci antimutagenní aktivity látek. Cílem experimentální části bylo praktické zvládnutí Amesova standardního plotnového testu se zaměřením na antimutagenní účinky extraktu …more
Abstract:
The Barchelor thesis is focused on detection of anti-mutagenic effects of anthocyanins. The theoretical part is based on characteristic of anthocyanins, on it?s use and properties. This part also contain characteristic of the Ames test and it?s application on detection of anti-mutagenic aktivity of substances. The aim of the experimental part was to detect anti-mutagenic aktivity of extract isolated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RAŠTÁKOVÁ, Lucie. Detekce antimutagenní aktivity antokyanů Amesovým testem.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta