Bc. Jan MUSIL

Master's thesis

Rozhodovací model pro sestavení optimálního herního týmu ve hře League of Legends

Decision-making model for optimal game team composition in the League of Legends game
Anotácia:
Předmětem práce je vytvoření matematického modelu a na jeho základě dát doporučení při výběru vhodného šampiona v počítačové hře League of Legends. Část práce popisuje obtížné získávání dat z různých zdrojů a jejich následné zpracování. K vytvoření modelu byl použit software Excel a MATLAB. V práci bylo využito statistického zpracování dat, báze pravidel, vývojové diagramy, rozhodovací stromy a Choquetův …viac
Abstract:
The object of this work is to create a mathematical model and based on that make a recommendation when choosing a champion in the PC game League of Legends. Part describes the difficulty of obtaining data from various sources and their subsequent processing. To create the model there was used software Excel and MATLAB. In the work was used statistical data processing, rule base, flow charts, decision …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zverejniť od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSIL, Jan. Rozhodovací model pro sestavení optimálního herního týmu ve hře League of Legends. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses hfga16 hfga16/2
6. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
6. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.