Lucie Vidnerová

Bakalářská práce

Čtenářky v ženských časopisech

Female Readers in Women´s Magazines
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na diskurz vybraných časopisů pro ženy, kterými jsou měsíčník Marianne a týdeník, se zvláštním zřetelem k tomu, jak se v diskurzu promítá ohled na předpokládané čtenářky. V teoretické části se věnuji obecně ženským časopisům, jejich koncepci, porovnání ženských a pánských časopisů, zobrazení muže a ženy v českých médiích, feministické lingvistice a na závěr nastiňuji pojem …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the discourse of selected women's magazines, which are monthly Marianne and weekly Vlasta, with particular attention to how discourse is reflected in the account of the anticipated readers. The theoretical part is devoted to women's magazines generally, the concept, comparing women's and men's magazines, viewing men and women in the Czech media, feminist linguistics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vidnerová, Lucie. Čtenářky v ženských časopisech. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura