Mgr. Jan Slavíček

Diplomová práce

Evropské agentury jako vykonavatelé správního práva Evropské unie

Agencies of the European Union as Implementors of the EU Administrative Law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenoménem agentur Evropské unie. Zaměřuje se zejména na jejich vznik, vývoj a právní základ. Dále se práce zaměřuje na současnou situaci agentur, jednotlivé pohledy na jejich členění, jejich fungování, pravomoci, organizační strukturu a možnosti kontroly agentur, zejména skupiny decentralizovaných agentur Evropské unie. Podrobněji se práce zaměřuje na vybrané agentury ze stejné …více
Abstract:
The thesis deals with the phenomenon of agencies of the European union. It analyzes their establishment, development and legal basis. Moreover the thesis analyzes the present status of agencies, different view on their categorisation and their functioning, powers, organisational structure and controling mechanism of agencies, mainly of the category of decetralised agencies. The thesis closely examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta