Ing. Lucie Slámová

Bakalářská práce

Genderové nerovnosti v profesionálním růstu

Gender inequality in business career
Anotace:
Práce se zabývá problematikou genderových nerovností na pracovním trhu, konkrétně vertikální segregací pracovního trhu, čímž se rozumí nerovný přístup k funkčnímu postupu, k rozhodovacím pozicím, jak v zaměstnání, tak ve veřejném životě. Pomocí krátkého shrnutí historických, biologických a psychologických souvislostí jsou vysvětleny příčiny této segregace. Hlavní jednotkou mého zájmu jsou produktivní …více
Abstract:
The purpose of this work is to introduce the issue of gender inequality, in particular the vertical segregation of the labour market, which can be understood as inequal distribution of the management position between men and women. My work contains short summary of historical, biological and psychological contexts, which implicitly reflecting current situations. The main object of my interest is women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace