Bc. Ilona Vybíhalová

Diplomová práce

Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci

Gender equality in the selected company
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci“ se zaměřuje na problematiku dodržování genderové rovnosti ze strany zaměstnavatelských organizací. Hlavní výzkumná otázka zní: „Jaká je personální politika vybrané organizace v oblasti rovných příležitostí a jaké jsou postoje zainteresovaných stran k této oblasti?“ Cílem práce bylo zjistit jaký je aktuální stav personální …více
Abstract:
This thesis Gender equality in the selected company focuses on the issues relating to gender equality at firms. The key research question is “What is a personnel policy in the field of gender equality in the selected company and what views do the stakeholders have?“ The main objective is to find out a current situation concerning the gender equality in the field of human resources and how this issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií