Mgr. Renata Kolková

Bakalářská práce

Estetická výchova podle Friedricha Schillera a divadlo jako vzdělávací instituce

Aesthetic upbringing according to Friedrich Schiller and theatre like educational institution
Anotace:
Bakalářská práce „Estetická výchova podle Friedricha Schillera a divadlo jako vzdělávací instituce“ pojednává o estetické výchově, hlavně z hlediska tvorby Friedricha Schillera. V práci je rozebírán vývoj estetické výchovy, její chápání a pohled na ni od doby antiky a středověku, renesance a 19. a 20. století. Estetikou a estetickou výchovou se zabýval především Friedrich Schiller, který byl nejen …více
Abstract:
Bachelor thesis "Aesthetic upbringing according to Friedrich Schiller and theatre like educational institution" deals with aesthetic upbringing, largely from the standpoints of production of Friedrich Schiller. I strippe evolution of aesthetic upbringing, its comprehension and view of it since the antique and Middle Ages, Renaissance and 19. and 20. century. Aesthetics and aesthetic upbringing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika